Projekt 11557 Avslutat MDM - Nytt koncept för jordförstärkning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka om tillförsel av flytmedel (vatten) vid installation av KC-pelare kan öka metodens konkurrenskraft. Har omfattat konstruktion av två provbankar; en grundlagd på traditionella KC-pelare som referens och den andra utförd på höghållfasta MDM-pelare i kombination med lastfördelande lager av geonät. Provbankarnas funktion har följts upp tillsammans med analys av pelarnas mekaniska egenskaper.

Projektet har redovisats i flera artiklar, bl a den sammanfattande artikeln MDM combines the advantages of Dry and Wet Mixing, H Erikssson, J Gunther och M Ruin (12 sid), publicerad som ett konferensbidrag till Deep Mixing 05, och artikeln MDM ersätter CFA-pålar ? en lönsam affär! Håkan Eriksson, Bygg & Teknik nr 2/06 (s 35-40).

Projektansvarig
  • Hercules Grundläggning
Projektledare