Projekt 12277 Avslutat Användning av RFID i bygglogistik med inriktning på fönsterleveranser

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att visa på RFID-teknikens praktiska tillämpningar inom byggprocessen samt att bistå med underlag för framtida implementering på en bredare front. Projektet testade hur RFID kan användas för att effektivisera fönsterleveranser från fabrik till monteringsställe och efterkontroll. Ett verkligt exempel och en processbeskrivning utgjorde underlag för att föreslå den bästa tillämpningen ur en praktisk och ekonomisk synvinkel.

Projektet utfördes med en nära koppling till ERABuild projektet ByggSynk vid Luleå tekniska universitet (se länk: http://cee.project.ltu.se/~ByggSynk). ByggSynk syftade till att definiera en framtida industrialiserad byggprocess som är stödd av ett synkroniserat flöde av information, resurser, material och aktiviteter till byggplatsens olika produktionsställen där också applicerandet av RFID-tekniken ingår.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Användning av RFID i bygglogistik med inriktning på fönsterleveranser", Stefan Dehlin, Johanna Fredhsdotter och Christina Claeson-Jonsson, samtliga NCC (28 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare