Projekt 11911 Avslutat Inverkan av åldrat bindemedel på asfaltbeläggningens funktionella egenskaper

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I stort sett all forskning och utveckling kring bundna lager har i grund och botten samma mål, att förlänga beläggningens livslängd och tiden mellan åtgärderna.

Det är allmänt känt att bindemedlet har inverkan på asfaltbeläggningens livslängd och att hållbarheten försämras när bindemedlet åldras. Däremot finns det dåligt med detaljinformation kring hur de funktionella egenskaperna påverkas. Det är därför svårt att avgöra om avvikande provresultat skall härledas till bindemedlet eller till utförandet.

Ökad kunskap kring de faktorer som påverkar de funktionella egenskaperna och att kunna relatera dem till hållbarheten är intressant för både beställaren som ställer krav på den färdiga beläggningen och för entreprenören som vill kunna lämna en så lång garantitid som möjligt.

Projektets slutredovisning utgörs av dokumentationen från ett föredrag vid Vägverkets Vägdag i Göteborg 2007.

Samfinansieras med Nynäs AB.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare