Projekt 11878 Avslutat Risker för byggnader och anläggningar - Kunskapsuppbyggnad för implementering i och tillämpning av ISO-standard

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

ISO har initierat ett projekt med målet att ta fram en ISO-standard med allmänna principer för uppskattning av risker för nya och existerande byggnader och anläggningar. Viktiga frågeställningar för byggbranschen är t ex att metoder för hantering av risker kopplade till projektering, utförande och entreprenadformer, uppmärksammas och behandlas på ett relevant sätt.

Syftet med projektet är att delta i utformningen av den kommande ISO-standarden, dels genom kommittéarbete och dels genom utredningsarbete för att ta fram bästa möjliga data avseende statistiska parametrar relevanta för svenska förhållanden, samt för att hitta vetenskapligt underbyggda argument för ställningstaganden. Samarbete med LTU.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Allmänna principer för riskbedömning av system som innefattar bärverk, Sammanfattning av ISO 13824", Ove Lagerqvist, Prodevelopment AB (11 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare