Projekt 12239 Avslutat Cementvariationer i silo

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

För fabrikstillverkad betong inträffar emellanåt oförklarliga variationer i betongens konsistens och sammanhållning under en leveransdag. Ett typiskt scenario som beskriver problemet ser ut på följande sätt:

- När gjutningarna för dagen startas så "trimmas" betongen in på de första lassen, det vill säga delmaterialen justeras så att de färska egenskaperna möter i förväg specificerad konsistens och eventuella övriga krav.
- Efter ett antal väl fungerande lass levereras plötsligt betongmassa som har dålig stabilitet, till exempel en "grynig" konsistens.
- Efterföljande lass tappar sedan konsistensen (sättmåttsförlust) påtagligt och efter dialog med betongfabriken justeras konsistensen med flytmedel eller vatten. Detta åtgärdar problemen tillfälligt men snart uppstår istället problem med separationstendenser och nu måste flytmedel/vatten justeras på nytt.

Hypotesen var att metodiken vid påfyllnad av cement befaras skapa dessa problem genom separation när cementet faller ner i silon. Framförallt befaras att det i gränsskiktet mellan "gammalt" cement och det nytillförda kan bli en zon med väldigt grovkornigt material som sedan hastigt går över i finare partiklar. Gipset i cementet som bland annat påverkar cementets bindetid finns sannolikt i större omfattning i den finkornigare delen.

Projektet har visat att det är mycket svårt att fånga upp de avvikande egenskaper i betongen som är beskrivna ovan. Man har inte kunnat påvisa att hypotesen har någon överensstämmelse med verkligheten och den kan därmed avföras som en orsak till variationerna i betongens konsistens.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Cementvariationer i silo", Thomas Johansson och Joakim Larsson, bägge Skanska, samt Peter Billberg, Carsten Vogt och Leif Fjällberg, samtliga CBI (21 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare