Projekt 10095 Avslutat Preferenser beträffande bostadskvaliteter – olika konsumentgruppers bostadsval

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH som syftat till att beskriva bostadsefterfrågan fördelad på konsumentgrupper genom att definiera typer av hushåll som har likartade önskemål beträffande bostäder samt undersöka hur dessa grupper prioriterar olika bostadskvaliteter. Projektet har samfinansierats med Formas.
Rapporten "Preferenser beträffande bostadskvaliteter - olika konsumentgruppers bostadsval", Inga Britt Werner, KTH (85 sid) är välskriven och intressant, särskilt för bostadsbyggare. Den finns på http://www.infra.kth.se/BBA/?lang=sv länk publikationer.

Projektansvarig
  • JM Bostäder
Projektledare