Projekt 9094 Avslutat Energieffektiva värmesystem i småhus

Projekttid

Sammanfattning

Projektet har omfattat undersökningar av energieffektiviteten för golvvärme jämfört med radiatorsystem. Olika systemvarianter har studeras i syfte att ge underlag för mer tillförlitliga bedömningar än vad som är möjligt idag. Arbetet har utförts av PEAB Sverige AB i samarbete med AB Kristianstadsbyggen och Bygg- och Energiteknik AB och har samfinansierats med Delegationen för Energiförsörjning i Sydsverige (DESS).

Projektansvarig
  • PEAB Sv AB
Projektledare
  • Christer Harrysson