Projekt 11544 Avslutat Optimering av SKB för olika konstruktionstillämpningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Syftet med projektet var att klarlägga varför självkompakterande betong i vissa fall uppvisar stora egenskapsvariationer i färskt tillstånd. Omfattade kartläggning av typfall, laboratoriemätningar, fullskaleblandningar i betongfabrik och fullskalegjutningar. Samfinansiering med Cementa AB och Swerock AB.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Performance Based Concrete Mix-Design", Sofia Utsi, Luleå Tekniska Universitet (190 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare