Projekt 11110 Avslutat Bildanalys av stenmaterial - test av "online"-system i betongproduktion

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med detta projekt har varit att prova och utvärdera en utrustning för kontinuerliga bildanalyser i samband med betongproduktion på frabrik. Arbetet har utförts av Skanska Sverige AB, Betongtekniskt Centrum i Farsta, och omfattade tester under en månad med en inhyrd bildanalysutrustning av märke Haver-CPA 4.

Projektansvarig
  • Skanska Anläggning
Projektledare
  • Iad Saleh