Projekt 11246 Avslutat Funktionsstyrning av beläggningsarbete, del 2

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utarbeta och testa en metodik för att styra beläggningsutförandet mot avtalade krav. Metodiken byggde på en planeringsfas före utförandet och automatisk styrning av läggaren under utförandet. Omfattade försök på 4-5 objekt i södra Sverige med olika förutsättningar avseende typer av åtgärder och ojämnhetsnivåer. Samarbete med Vägverket och Scandiaconsult AB.

En första test av metodiken utförd på en underhållsbeläggning i sydöstra Skåne redovisas i rapporten "Funktionsstyrning av beläggning, del 2", Peter Ekdahl och Bo Sävinger, SCC resp NCC (35 sid inkl bilagor). Det finns även en rapport från genomförd förstudie (del 1).

Projektansvarig
  • NCC ROADS
Projektledare