Projekt 12066 Avslutat Planering i byggproduktion

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Projektets syfte var att bidra till att skapa en klar bild av planering i svensk byggindustri. Målsättningen var att ta reda på hur nuläget ser ut.
Problemformulering: Hur är planeringsförmågan i svensk byggproduktion 2008?
Denna studie är inte bara en studie av hur man i projekten upplever att projektens planering fungerar; studien är unik, då en avstämning av hur planeringen verkligen fungerar kommer att ske.

Studiens genomförande bestod av tre delar:
- Kärnan i projektet var undersökningar med analyser av planering i pågående byggprojekt (2008).
- Kompletterande intervjuer som genomfördes med nyckelpersoner i projekten.
- E-enkät, som genomfördes med ett större antal (ca 200) respondenter

Resultatet av studien är förslag till åtgärder med rekommendationer av vilka åtgärder som bör vidtas.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Planering i byggproduktion", Fredrik Friblick, Prolog Bygglogistik AB (55 sidor).

Projektansvarig
  • Wäst-Bygg Entreprenad AB
Projektledare
Relaterade projekt