Projekt 11148 Avslutat Fuktdimensionering - Utveckling av krypgrunden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Har syftat till att bygga upp en kunskapsplattform som medger utformning av fuktsäkra uteluftsventilerade kryprumsgrunder med minimal risk för fuktproblem och mögelpåväxt i anslutande byggnadsdelar. Har lett till konkreta råd och typlösningar som direkt kan användas vid konstruktion och och produktion av småhusgrunder. Samarbete med Chalmers och SP.
Projektet redovisas i rapporten "Utveckling av krypgrunden", Lars Nilsson, Skanska Teknik, och Lars-Erik Harderup, Byggnadsfysik, LTH, 2003 (56 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt