Projekt 11908 Avslutat Ljusplanering i byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att öka kunskapen inom ljusplanering, samt att hitta tillämpningar med de olika tekniska lösningar som finns på marknaden idag. Projektet visar också möjligheterna med att ljusplanera med en helhetssyn avseende dagsljus och artificiell belysning i förhållande till verksamhet och människor. Projektet genomfördes genom kartläggning, värdering och analys av möjligheter, samt förslag till fortsatt arbete. Rapporten ökar kunskapen hos de olika aktörerna i processen, och ger stöd för att satsa på bättre ljusplanering i kommande byggprojekt.

Samarbete med White Arkitekter.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Ljusplanering i byggnader" (Katarína Heikkilä, Andreas Milsta, Mikaela Åström).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare