Projekt 14004 Avslutat Infra4.0 Branschgemensam digital transformation

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets syfte var främja produktivitetsutveckling inom anläggningssektorn, särskilt genom effektivare informationsflöden. Delmål var att:
1) Engagera ett stort aktörskonsortium som representerar samtliga delar av värdekedjan, såväl behovsägare, leverantörer och användare.
2) Genomföra insikts- och kunskapsskapande aktiviteter i aktörskonsortiet, som samlar branschen
3) Etablera, förankra och kommunicera en gemensam färdplan och strategi för digitalt värdeskapande i anläggningsbranschen.

Delmål (3), Färdplan, är den konkreta leverabeln som bifogas denna slutrapport. I Färdplanen framgår slutsatserna av projektet.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare