Projekt 11268 Avslutat Upphandling av obundna överbyggnadslager med funktionskrav

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att formulera funktionskrav för obundna överbyggnadsmaterial samt att undersöka möjligheten till funktionsupphandling av dessa. Avsikten var att kunna presentera metoder att mäta och bedöma funktionella egenskaper samt riktvärden för kravnivåer lämpliga vid upphandling. Projektet presenterar ett exempel på funktionell upphandling av ett obundet överbyggnadslager i form av ett utfört provobjekt. Samarbete med NCC Roads AB och Trafikkontoret Göteborgs Stad. Samfinansiering med Sveriges Kommuner och Landsting.

Projektet redovisas i rapporten Upphandling av obundna överbyggnadslager med funktionskrav, Johannes Segerpalm, Skanska (22 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare