Projekt 11054 Avslutat Genomföringsmuff för VP-rör

Projekttid

Sammanfattning

Syftade till att i produktionsmiljö prova ett antal förslag på utformning av genomföringsmuffar. Dessa avses leda till högre effektivitet i produktionen och bättre ergonomi för produktionspersonalen. Samarbete med SUFAB.

Projektansvarig
  • Skanska Hus
Projektledare
  • Calle Petsén