Projekt 14377 Pågående Öka möjligheterna för byggföretag att utveckla bostäder utanför tätort

Projekttid

Sammanfattning

Projektet syftar till att visa på möjligheterna till bostadsutveckling utanför de egentliga tätorterna. Diversifierade kommunala riktlinjer för markanvisningar, detaljplaner exploateringsavtal m m ökar den tillgängliga marknaden, i synnerhet för små och medelstora byggföretag.

Projektansvarig
  • Arriba Byggnads AB
Projektledare