Projekt 11033 Avslutat Balkbjälklag i trä

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har vidareutvecklat och dokumenterat egenskaperna hos balkbjälklag i trä som identifierats i en tidigare utförd förstudie. Omfattade ekonomiska och produktionstekniska aspekter, akustik samt svikt och vibrationer. Samarbete med Konstruktionsteknik och Teknisk Akustik, LTH.

Projektet redovisas i rapporten "Balkbjälklag i trä", Lars Nilsson, Skanska Teknik (35 sid jämte bilagor). Utifrån tidigare redovisad förstudie har ett antal alternativa bjälklag vidareutvecklats och provats mot uppställda mål avsende ljud, svikt, maximal tjocklek, produktionsteknik och ekonomi. Enligt rapporten är det möjligt att åstadkomma träbjälklag med god ljudisolering och till en rimlig kostnad även med låga bjälklagshöjder. En uppföljning i verkligt projekt krävs för att verifiera de i laboratorium uppnådda resultaten.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare