Projekt 11230 Avslutat Formtryck vid gjutning med självkompakterande betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid Cement och Betong Institutet och KTH som syftade till att fördjupa kunskapen om hur självkompakterande betongs tixotropa egenskaper påverkar formtryck och gjutresultat. Omfattade litteraturinventering inom relevanta områden, utveckling av metodik för mätning och karakterisering av tixotrop strukturuppbyggnad för betongens vätskefas för studier av olika kombinationer av delmaterial samt provningar i större skala med instrumenterade formar. Samfinansierades med Vägverket.

Resultatet redovisas i doktorsavhandlingen "Form Pressure Generated by Self-Compacting Concrete - Influence of Thixotropy and Structural Behaviour at Rest", Peter Billberg, KTH.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare