Projekt 11279 Avslutat Störning från trafikbuller i nybyggda bostäder, forts.

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att få underlag för en fortsatt diskussion om och påverkan av riktvärden och krav vad gäller trafikbuller utomhus och inomhus vid nya bostäder. Omfattade mätningar i ett drygt fyrtiotal relativt nybyggda bostadshus i bullerutsatta lägen där speciella åtgärder vidtagits för att, om möjligt, minska störningarna samt enkäter, fördjupade intervjuer och studiebesök i Sverige och utomlands.

Projektet redovisas i rapporten "Trafikbuller och planering II, störningar från trafikbuller i nybyggda bostäder", NCC, Ingemansson, Länstyrelsen i Stockholms län, Miljöförvaltingen i Stockholm samt Utrednings- och statistikkontoret i Stockholm(272 sid). Av rapporten framgår att det går att bygga i miljöer utsatta för trafikbuller.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare