Projekt 12194 Avslutat Våningspåbyggnad av hus från miljonprogrammet - etapp 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Studiens syfte var att inventera förutsättningarna för våningspåbyggnad av hus från miljonprogrammet. De förutsättningar studerades var:
- mark och planfrågor
- tekniska
- ekonomiska
- administrativa

Studien utgör en förstudie till ett senare projekt med målsättning att beskriva en effektiv byggprocess vid våningspåbyggnad. Metoden som användes var intervjuer med beställare - produktionspersonal - förvaltare, studieplatsbesök och litteraturstudier.

Projektet resulterade i en grundlig studie av förutsättningarna för våningspåbyggnad av hus från miljonprogrammet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Våningspåbyggnad av hus från miljonprogrammet", Camilla Lidgren och Clara Widerberg, bägge Skanska (40 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare