Projekt 11953 Avslutat Mögelpåväxt på fasader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Ofta ställs frågorna
- vad skall jag göra när jag har fått påväxt på min fasad?
- hur skall jag förebygga påväxt på min fasad?
Ett exempel var en villafasad i Helsingborg som var helt grön igen ett halvår efter att den hade blivit tvättad och behandlad. Det finns därför ett stort behov av att undersöka effektiviteten hos de preparat som används idag. Dessutom finns det intressanta giftfria alternativ - fotokatalytiska ämnen och polymerbeläggningar - som eventuellt skulle kunna förhindra påväxt på puts.

Målet med projektet var att på kort tid se effekten av ett antal olika metoder att behandla putsade fasader mot alg- och mögelpåväxt.
Projektet genomfördes i laboratorium kombinerat med fältförsök där mögelpåväxten analyserades.

Slutredovisningen utgörs av forskningsrapporten "Undersökning av effektiviteten hos metoder att begränsa alg- och mögelpåväxt på putsade fasader", Lars Wadsö, Sanne Johansson och Kenneth Sandin, samtliga LTH (14 sidor).


Projektansvarig
  • Skanska Project Support AB
Projektledare