Projekt 12739 Avslutat Mobil retroreflektionsmätning och inventering av vägmärken

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

I de nya driftkontrakten som har upphandlats under de senaste två åren har Trafikverket infört ett nytt krav på att mäta retroreflexion för vägmärken. För mätningen rekommenderar Trafikverket en metod där ett handburet instrument används. Metoden innebär stora risker för personalen eftersom man är tvungen att gå ut ur driftfordonet för att mäta retroreflexionen genom att hålla mätutrustningen mot vägmärkena. Eftersom det inte går att mäta alla färger samtidigt, mäts retroreflexionen för varje färg för sig på vägmärken. Detta innebär ett långt, riskfyllt samt kostsamt arbetsmoment. Av den anledningen har Trafikverket inte ställt några krav på retroreflexionsmätning för portaler och lokaliseringsmärken. På grund av de begränsningar som finns i den innevarande metoden, är kunskapen om reflexionsmätningar och underhållsintervall mycket begränsad för vägmärken. Detta beror på att uppföljning och arkivering av mätningarna inte genomförs i dagsläget. Den innevarande mätmetoden är inte anpassad för att spara data.

Projektet syftade till att testa och utvärdera ett nytt system som kallas för Advanced Mobil Asset Collection (AMAC) för mätning reflexionsförmåga av vägmärken i Sverige med fokus på följande aspekter:
- Kostnadseffektivitet
- Kvalitet
- Produktionskapacitet
- Trafiksäkerhet

Målet är att kunna använda AMAC-systemet för att få ett trovärdigt underlag för underhåll och utbyte av vägmärken. Metoden som ska testas klarar av att utföra mätningar nattetid och i höga hastigheter, vilket kommer att effektivisera åtgärden då mätningarna kan genomföras snabbare och behovet av att ha personal på vägen och trafikanordningar vid reflexionsmätning försvinner. Med hjälp av systemet kan man inventera vägmärkena och registrera positionen för dessa. Systemet kommer att innehålla även en databank där resultat från mätningarna kan lagras.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Mobila retroreflexionsmätningar och inventering av vägmärken", Hawsheen Karim, Svevia (15 sidor).

Projektansvarig
  • Svevia
Projektledare