Projekt 10042 Avslutat Åtgärder för att skapa bättre innemiljö, med hänsyn tagen till yttre miljön

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid LTH inom forskningsprogrammet Byggnaden och Innemiljön. Har syftat till att analysera problemkomplexet inomhusluft och med ledning denna analys anvisa vägar att minskla inneluftproblem i framtida byggande. Resultatet är licentiatuppsatsen "Inomhusluft - egenskaper, påverkan på människor, metoder för förbättringar" (129 s exkl bilagor), Ulrika Hammargren, LTH.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare
  • Ulrika Hammargren