Projekt 11010 Avslutat Självkompakterande betong

Projekttid

Sammanfattning

Genom kommittéarbete inom Svenska Betongföreningen har en rapport tagits fram med rekommendationer för självkompakterande betong avseende begrepp, regelverkens utformning, betongtillverkning, gjutning, provning och värdering samt behov av ny kunskap.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare