Projekt 12865 Avslutat Energieffektiv Teknisk Isolering - del två - faktaunderlag och informationsmaterial

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Teknisk isolering säkrar funktionen i tekniska installationer inom följande områden: energibesparing, hälsa/miljö, säkerhet, ekonomi och prestanda. Teknisk isolerings fördelar är flera men energibesparing över tid en av de främsta.
Kunskapen om teknisk isolering behöver förstärkas, om dess funktion och om hur man ska beräkna den för olika installationer i byggnader, lokaler och för industriprocesser.
För att utbilda och informera alla led behövs det underlag så som rapporter och beräkningar men också handfasta råd och enkla kom-ihåg-listor. Samverkan mellan de olika leden i beställnings- och byggprocessen är god men kan både förbättras och intensifieras och teknisk isolering är ett av flera och ett mindre område. Men valet av den tekniska isoleringen är absolut viktigt för byggnaden i allmänhet och installationen i synnerhet vad gäller temperaturer, prestanda och energianvändning.
SBUF-projektet ”Handbok i Teknisk isolering” har möjliggjort att ta fram underlag för att utforma en enkel handbok och vägledning för beställar- och utförandeledet samt en kalkylmodell för beräkning av ekonomisk isolertjocklek för installationer.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Projekt handbok i teknisk isolering", Anneli Kouthoofd, Isoleringsfirmornas Förening IF (projektrapport, handbok och beräkningshjälpmedel).

Projektansvarig
  • Isoleringsfirmornas Förening
Projektledare