Projekt 11516 Avslutat Avståndsfaktor eller frekvensvägning,Fd(f), i svensk standard SS 460 4866?

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att analysera registreringar från sprängningar med avseende på deras frekvensinnehåll. Bland annat har variationen för den dominerande frekvensen som funktion av avståndet mellan sprängning och givare studerats. Har utförts i samarbete med Jord- och bergmekanik, KTH.

Redovisningen består av examensarbetet Avståndets inverkan på frekvensen hos sprängningsinducerade vibrationer i berg, Maricio Ruiz och Jorge Ypanaqué, Byggvetenskap, KTH (65 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare