Projekt 1013 Avslutat Väggformstag med excenterlås

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Montering av plåtform för att gjuta väggar är ett tungt arbete. Sammanbindningen av två formbord liksom lossningen ger ensidig belastning på armar, axlar och nacke. För att låsa upp de sammanhållande stagen slår man på klockmuttrar eller kilar. Arbetet är ansträngande och ljudnivån hög.

Avsikten var att konstruera ett stag som skulle vara lätt att stänga och öppna, utan slag och dessutom tyst. Arbetet skulle kunna utföras minst lika fort och priset tillräckligt lågt, oräknat de ergonomiska vinsterna. Staget skulle passa de flesta formfabrikat.

Utvecklingsarbetet genomfördes vid HN Bygg i samverkan med formfabrikanter och med stöd från SBUF. En förstudie började 1990 och ledde till en prototyp. Fullskaletest gjordes på byggen i Stockholmsområ-det, det längsta under nio månader vintern 1991-våren 1992. Olika stålkvaliteter testades, olika kvaliteter på distanshylsan, låsmekanismen förbättrades och krymptes, handtaget effektiviserades och toleransen i mottagardelen ökades. Detaljer utvecklades för att anpassa staget till olika formfabrikat.

Bygghälsan har utvärderat genom ljudmätningar och ergonomiska studier med ARBAN-metoden av det nya systemet (7 personer på 3 byggen) och genom jämförelser med traditionell teknik (34 personer på 111 byggen). Enhetstider har mätts av Scandevo AB.

Med det utvecklade formlåset kan dubbling och lossning göras mycket snabbare - ca 0,75 min/stag mot ca 3 min/stag med traditionell teknik. Tid sparas genom att det är färre arbetsmoment och genom att man arbetar från formens ena sida, vilket dessutom är säkrare, minskar behovet av ställningar och passerbryggor och tillåter en mer flexibel gjutordning. Enkling och dubbling kan ske i en följd. Tidsvinsten blir ännu större vid efterlagningen - ca 1 min/stag jämfört med ca 8 min/stag för t ex kilar - eftersom distanshylsan följer med staget ut och lämnar ett rent cylindriskt hål.

Den ergonomiska utvärderingen visar att belastningen minskar till under nivån Måttligt. Arbetet blir tyst, eftersom det inte innehåller några slag. Risken för splitter och flygande kilar utgår. Arbetshöjden blir bekväm, eftersom det räcker med ett stag i höjd för normalvägghöjd.

Andra fördelar är att det nya systemet är enklare, innehåller färre delar och medför mindre lagerhantering. Inga restprodukter skall forslas bort. Kostnaden för distanshylsor faller bort. Betong sparas av att väggtjockleken bli mer exakt (± 0,5 mm).

Systemet kräver jämnt underlag hos valven. Formen måste klara ett enda stag i höjdled och vara i relativt gott skick.

Produkten marknadsförs nu under namnet Miljöstaget.