Projekt 13545 Avslutat Säkra kostnadseffektiva stålentreprenader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att kartlägga vad som är de vanligast förekommande felen i stålentreprenader och varför felen uppstår samt identifiera möjliga lösningar för att minska risken för att fel uppstår i framtiden.

De slutsatser och förslag till åtgärder som projektet har lett fram till baseras på intervjuer med 20 företrädare för olika berörda yrkeskategorier genomförda under sommar och höst 2018 och ett miniseminarium med 17 konstruktörer som genomfördes i samband med ett delmoment i utbildningen Certifierad Stålbyggnadskonstruktör hösten 2018.

Intervjuerna har lett till slutsatsen att fel inte förekommer oftare i stålentreprenader än i andra typer av byggentreprenader. Triviala fel är vanliga, allvarliga fel är sällsynta, men även om allvarliga fel är sällsynta kan konsekvenserna av ett fel i en stålkonstruktion bli större än ett fel i till exempel en platsgjuten betongkonstruktion.

De vanligaste typerna av fel är måttfel av olika slag, särskilt i gränssnitt mellan stål och andra material såsom stål-glas eller stål-betong och vid passning till grundskruvar och ingjutningsgods.
De intervjuade pekar även på att fel i detaljutförande vid montering är relativt vanligt förekommande, till exempel fel fästelement i skruvförband eller fel utförda infästningar av tunnplåtsprofiler.
Att åtgärda identifierade fel kostar tid och pengar. De intervjuade har uppskattat kostnaden för att åtgärda fel i stålentreprenader som upptäcks på byggplatsen till 1-3 % av entreprenadsumman för stålet. Kostnaderna för att korrigera egna projekteringsfel har uppskattats till maximalt 5 % av uppdragets budget.

De intervjuer som genomförts i detta projekt leder till slutsatsen att de viktigaste åtgärderna för att minska risken för fel i stålentreprenader och därigenom göra dem kostnadseffektivare är att
- höja kompetensen, särskilt hos projektörerna, men även hos inköp och montörer,
- förbättra kontrollfunktionen, särskilt under projekteringsprocessen, och att
- förbättra samordningen av projekteringen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Säkra kostnadseffektiva stålentreprenader", Ove Lagerqvist, Prodevelopment (20 sidor).

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare