Projekt 9089 Avslutat Utveckling av gång- och cykelbro i kompositmaterial

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I projektet utvecklades, byggdes och utvärderades en avlyftningsbar gång- och cykelbro i kompositmaterial, placerad i bostadsområdet Björkskatan i Luleå. Samarbete med LTU, SICOMP AB, APC Composit AB och Luleå kommun. Samfinansiering med Kommunförbundet, Norrbottens Forskningsråd och Nutek.

Slutrapporten utgörs utav licentiatuppsatsen "Preliminary design and Analysis of a Pedestrian FRP Bridge Deck" Patrice Godonou, LTU (205 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Anläggning
Projektledare
  • Lars Liljenfeldt