Projekt 13745 Avslutat Byggautomation - Utmattningshållfasthet hos robotsvetsad armering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Skanska har sedan 2014 arbetat med frågor som rör automation inom byggbranschen. Arbetet har varit fokuserat på installation av armering med hjälp av industrirobotar. Skanska har samarbetat med ABB och Robotdalen (en del av Mälardalens Högskola, MDH).

Automatisering av anläggningsbranschen kan spara mycket produktionstid. En möjlighet är prefabricering av armeringsenheter på arbetsplatsen där sammansättningen kan göras av industrirobotar. Armeringsenheten måste vara tillräckligt styv för att kunna lyftas ner i gjutformen. Sammanfogning genom svetsning av armeringsjärn är ett alternativ för att uppnå tillräcklig styvhet, dock innebär svetsning att utmattningshållfastheten reduceras.

Materialutmattning undersöktes i projektet för att utveckla en förståelse för skillnader mellan statisk och cyklisk belastning. Nuvarande bestämmelser i Eurocode 2 är konservativa när det gäller svetsning av armeringsjärn där det uppstår utmattningslast men eventuellt kan robotsvetsning överträffa nuvarande S-N kurvor.

Sammanfattningsvis uppvisade provkropparna provningsresultat i enlighet med normen. Robotsvetsningen uppvisade inga fördelar vid dessa spänningsvidder. Emellertid kan lägre spänningsvidder ge bättre resultat eftersom dessa livslängder består av pragmatiska bedömningar då normen skrevs.


Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare