Projekt 11145 Avslutat Utmattning av asfalt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid KTH inom industriprogrammet Väg-Bro-Tunnel. Syftade till att förbättra möjligheterna att bedöma och beräkna nedbrytningsförlopp och livslängder hos asfaltkonstruktioner. Olika materialfaktorers inverkan på asfaltbeläggningens utmattningsegenskaper har studerats genom laboratorieundersökningar.
Projektet har redovisats i doktorsavhandlingen "On Rheological Testing and Modelling of Asphalt Mixtures with Emphasis on Fatigue Characterisation", Robert Lundström, KTH, samt i sammanfattningen "Utmattning av asfalt".

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare