Projekt 11446 Avslutat Klippverktyg för u-taksskenor

Projekttid

Sammanfattning

I projektet har utvecklats ett klippverktyg som förbättrar arbetsmiljön och produktiviteten vid kapning av bär- och tvärprofiler för undertak. Samarbete med Galaxen.

Projektansvarig
  • Börje Udd
Projektledare