Projekt 10105 Avslutat Varuinformationsblad inom byggsektorn – en gemensam webbplats

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Har utvecklat en för byggbranschen gemensam webbplats för varuinformationsblad eller säkerhetsdatablad. Bladen och informationen om produkternas farliga ämnen kan hämtas hem, skrivas ut och användas vid de enskilda arbetsplatserna. De företag som finns representerade i databasen är ett större antal tillverkare och leverantörer som tillhandahåller kemiska produkter till byggbranschen.
Arbetet har bedrivits i samarbete med Sveriges Byggindustrier, NCC och Byggnadsarbetareförbundet.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare