Projekt 11951 Avslutat Sommardesignkontoret Gotland 2007

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

"Sommardesignkontoret Gotland 2007" var en designsatsning för att underlätta för högskola och näringsliv att mötas. Grundidén med projektet var att kvalificerade studenter inom olika delar av designområdet under sommaren tog sig an ett antal olika designproblem för företag och organisationer. Dessa problem var tagna direkt ur företagens egna verksamheter och var tänkta att direkt omsättas i verksamheten efter projektet.

Ett sommardesignkontor består av anställda studenter (design-, inredningsarkitekt- och landskapsarkitektstudenter samt ingenjörs- och ekonomistudenter osv. som läst minst 5p design i någon form) från olika lärosäten. De anställda studenterna tar sig i grupp an de inkomna projekten från företag för att leverera adekvat, idé- eller konceptbaserat resultat tillbaka till beställaren. Alla studenter medverkar i alla projekt vilket gör att allas kompetenser kommer till användning.

Syfte med Sommardesignkontoret är övergripande att:
- pröva nya vägar för att producera mer brukarorienterade lösningar i byggd miljö.
- skapa ett möte mellan industri / företag / organisationer och framtidens designers, arkitekter osv
- erbjuda företag och organisationer kvalificerat designstöd i egna problem.
- öka förståelsen för designens betydelse i såväl varu- som tjänsteutveckling.
- öka närmande mellan företag/organisationer och högskola/universitet.
- öka förståelsen för högre utbildning och forskning inom design.
- erbjuda kvalificerad yrkespraktik för studenter med designinrikting.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Sommardesignkontoret Gotland 2007", Anna Hrdlicka, Hob AB.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare