Projekt 11259 Avslutat Erfarenheter av väderskyddad produktion

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har dokumenterat de produkter, system, hjälpmedel och metoder som idag används inom byggindustrin för att skydda sig mot vädrets makter. Dokumentationen har kompletterats med de erfarenheter som väderskydden gett, främst avseende ekonomi, arbetsmiljö och produktionsförutsättningar. Tyngdpunkten ligger på nyproduktion. Samarbete med Akademiska Hus AB och Högskolan i Halmstad/CMB.

Den samlade kunskapen har sammanställts i en handbok med råd och rekommendationer i form av FoU-Väst-rapport 0404 Väderskyddad produktion - Möjligheter och erfarenheter, Kjell Axelson, Bengt Larsson, Staffan Sandberg, Lars Söderlind (57 s).

Projektansvarig
  • Tagene Bygg- & Industriställning AB
Projektledare