Projekt 11197 Avslutat Projekt Björkhagen

Projekttid

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av rapporten VIAB-metoden i ett innemiljöperspektiv, Jan Jobark, Solidexor AB (5 sid jämte bilagor) godkännes. Av rapporten framgår - att inomhusmiljön under installationstiden förbättras avsevärt med VIAB-metoden - att den gamla golvkonstruktionen kan lämnas utan åtgärd om den befintliga fuktspärren inte är svårt skadad, d v s är genomfuktad - att levnadsdugliga mögelsporer och bakterier som finns i gamla golvkonstruktionen successivt avtar samtidigt som gamla golvkonstruktionen torkar ut - att ventilationen av våtrummet fungerar väl och uppfyller kraven i BBR. I de fall den gamla fuktspärren, vanligen en asfaltmatta, är skadad rekommenderas att denna genomborras med ett antall hål före installation av det nya golvet.

Projektansvarig
  • Reinhold Bygg Stockholm AB
Projektledare