Projekt 10081 Avslutat LCC-, LCP- och miljöaspekter vid upphandling av byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Luleå Tekniska Universitet inom forskningsprogrammet Competitive Building. Avslutades med att Eva Sterner i maj 2002 försvarade doktorsavhandlingen "Green Procurement of Buildings, estimation of life-cycle cost and environmental impact".

Projektansvarig
  • Peab
Projektledare
  • Bernt Johansson