Projekt 11257 Avslutat Identifiering av skillnader i funktionella egenskaper hos asfaltbeläggningar tillverkade med olika polymerbitumen inom samma ABT-Väg-specifikation

Projekttid

Sammanfattning

Projektet syftade till att undersöka hur de funktionella egenskaperna för en asfaltbeläggning tillverkad med polymerbitumen kan variera beroende på val av polymerbitumen inom samma typbeteckning i ATB-Väg
samt att besvara frågan om det finns anledning att som entreprenör eller beställare ställa mer specifika krav i varudeklarationen från tillverkare av polymerbitumen. Samarbete med Vägteknik, KTH, och Pankas A/S.

Rapporten heter "Polymerbitumenets betydelse för asfaltbeläggningars funktionella egenskaper", Lennart Holmqvist, Peab (28 sid jämte bilaga).

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare