Projekt 11280 Avslutat Ombyggnad av värme- och luftbehandlingsanläggning med integrering av ny kylanläggning via befintligt system i 60-tals kontorshus med fönsterapparater

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att genomföra en förstudie av en ombyggnad av värme- och luftbehandlingssystemet där man:
* behåller så mycket som möjligt av befintliga installationer och därmed kan genomföra ombyggnaden och ny installation av kyla till en låg kostnad samt minimera störningarna på verksamheten i fastigheten,
* optimerar energibesparing i förhållande till investeringskostnad och
* får ett bättre konstorsklimat med kyla under den varma delen av året.
Samarbete med JPAB Luleå.
Redovisningen utgörs av rapporten Ombyggnad av värme- och luftbehandlingsanläggning med integrering av ny kylanläggning via befintligt system i 60-tals kontorshus med fönsterapparater (5 s exkl bil).

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare