Projekt 11280 Avslutat Ombyggnad av värme- och luftbehandlingsanläggning med integrering av ny kylanläggning via befintligt system i 60-tals kontorshus med fönsterapparater

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att genomföra en förstudie av en ombyggnad av värme- och luftbehandlingssystemet där man: * behåller så mycket som möjligt av befintliga installationer och därmed kan genomföra ombyggnaden och ny installation av kyla till en låg kostnad samt minimera störningarna på verksamheten i fastigheten, * optimerar energibesparing i förhållande till investeringskostnad och * får ett bättre konstorsklimat med kyla under den varma delen av året. Samarbete med JPAB Luleå. Redovisningen utgörs av rapporten Ombyggnad av värme- och luftbehandlingsanläggning med integrering av ny kylanläggning via befintligt system i 60-tals kontorshus med fönsterapparater (5 s exkl bil).

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare