Projekt 11891 Avslutat Nya byggmaterial för industriell tillverkning och energieffektivitet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Val av byggmaterial är en fråga som blir allt mer intressant i takt med utvecklingen av de nya industriella byggmetoderna, högre krav på energieffektivitet, mer krävande kunder och ökande priser. Det pågår en snabb teknikutveckling inom området byggmaterial, som kan medföra ett minskat beroende av enbart konventionella material som betong, stål, trä - och tillhörande montageprocess - svets, skruv, spik etcetera.

I projektet utreddes förutsättningarna för ett antal nya material som kan underlätta industriell tillverkning och ge låg energiförbrukning. Nya material ger också nya möjligheter i form och funktion. Det är sannolikt att multifunktionella material (inklusive kompositer) kan spela en viktig roll i denna funktion. Implementering av "nya" material från andra industrisektorer kommer att ingå som en naturlig del i arbetet. Slutrapporten ger vägledning i vilken roll nya material kan spela i utvecklingen av byggandets industrialisering och energieffektivitet, exemplifierat med ett antal produkter/koncept.

Samarbete med Chalmers, IVF samt Umbilical design.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare