Projekt 11351 Avslutat Lyftutrustning för vagnar/behållare av sopor till containrar

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla en lyftanordning för förenklad tömning av sopvagnar och kärror i standardcontainrar. projektet omfattade utöver utveckling av en prototyp för provning på byggarbetsplats även en inventering av sopcontainrar som används på byggarbetsplatser och en kartläggning av marknaden för förekommande vagnar och kärror för transport av sopor.

Resultatet redovisas i rapporten "Lyftutrustning för tömning av vagnar/behållare med sopor till containrar".

Projektansvarig
  • ALTIMA AB
Projektledare