Projekt 11318 Avslutat Produktionsplanering, arbetsorganisation och ledarskap på byggarbetsplatsen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka den ömsesidiga påverkan mellan produktionsplanering, arbetsorganisation och ledarskap på bygget för att tydliggöra de kriterier som kännetecknar den goda arbetsplatsen.

Projektet resulterade i ett underlag för utbildningsmaterial för fortbildning inom branschen, som även kan användas för civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar. Samarbete med BI, LTH och Mitthögskolan i Östersund.

Projektansvarig
  • Byggcheferna
Projektledare