Projekt 11319 Avslutat Modellering av permanenta deformationer i vägkonstruktionens obundna lager

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers som syftade till att finna en beräkningsmodell som kan förutse permanenta deformationer i vägkonstruktionens obundna lager. Omfattade finita elementanalyser och försök i fält och i laboratorium. Samfinansiering med Vägverket.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Analyses of Resilient Behavior of Unbound Materials for the Purpose of Predicting Permanent Deformation Behavior", Jan Englund, Chalmers (153 sidor, åtta bilagor och svensk sammanfattning).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare