Projekt 10077 Avslutat Massivträ

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Avsåg samordning av nordiska byggprojekt och implementering av resultat från FoU-projekt i byggprojekt. Omfattade 15 FoU-projekt indelade i fyra huvudgrupper; Nuläge och möjligheter, Egenskaper, Miljö och Kostnadseffektivitet; samt 19 byggprojekt.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare
  • Gunnar Stone