Projekt 11988 Avslutat Projektbeskrivning vid e-handel

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftet var att komma överens om en gemensam processbeskrivning vid e-handel, som ett komplement till de nuvarande standarderna vilka är tekniskt orienterade och lämnar många frågor tolkningsbara. Den stora frihetsnivån i den nuvarande standarden gör att den potentiella möjligheten till besparingar och förenklingar inte kan uppnås fullt ut. Det leder också till långa implementeringstider.

I projektet medverkade samtliga riksentreprenörer inom bygg samt ett urval av handels- och leverantörsföretag. Arbetet bedrevs i en relativt liten arbetsgrupp med alla led inkluderade. Resultatet från arbetsgruppen stämdes kontinuerligt av mot en större referensgrupp.

Resultatet förväntas medföra att det blir enklare att ansluta nya kunder/leverantörer vid e-handel, att fler kommer att ta steget över till e-handel samt att den stora besparingspotentialen med e-handel ska kunna förverkligas.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Standardiserad byggprocess vid e-handel", BEAst (23 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB /Tomas Carlsson Annette Falkenström
Projektledare