Projekt 11553 Avslutat Flerbostadshus utan värmesystem

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Projektet har tagit fram ett programkoncept som innefattar en beskrivning av förutsättningarna för utformning av ett flerbostadshus utan distributionssystem för värme. Har samfinansierats med Stiftelsen för arkitekturforskning och Energimyndigheten och utförts i samarbete med White Arkitekter AB.

Rapporten heter Flerbostadshus utan värmesystem - passivhus i flera våningar, NCC och White (36 sid jämte bilaga).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare