Projekt 11599 Avslutat Injektering i berg och jord. Inverkan av deformationer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att samla teori, praktiska erfarenheter och projekteringsexempel i en skrift som kan ge ledning vid planering och utförande av injekteringsarbeten i jord och berg. Har utförts i samarbete med Congeo AB och LTU.

Projektet redovisas i rapporten Grouting in Sedimentary and Igneous Rock with Special Reference to Pressure Induced Deformations, Stig Bernander, LTU 2004:12 (118 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare