Projekt 8020 Avslutat Långtidssättningar i lera

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Syftar till att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av tidsbundna sättningar i mäktiga, måttligt överkonsoliderade lerlager. Omfattar fältmätningar, laboratorieförsök, teoriutveckling och analys.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Long term settlements in soft clays", Peter Claesson, Geoteknik Chalmers.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare