Projekt 12353 Avslutat Leverantörsinventering av lufttätningsprodukter för klimatskalet i byggnader.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Projektet syftade till att göra en marknadsöversikt över tillgängliga lufttätningsprodukter för att tydliggöra hur bra lufttätning kan utföras samt var produkterna kan införskaffas.

Ett enklare beräkningsverktyg upprättades för att kunna bedöma effekterna av alla hål i tätskiktet i en villa.

Slutredovisningen utgörs av dels examensarbetet "Lufttäthet i småhus - En inventering av leverantörer, metoder och produkter", Tobias Johansson och Viktor Ulfsson, bägge LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg (258 sidor med bilagor), dels beräkningshjälpmedlet "Läckageberäkning.xlsx". Informationen sammanfattas på webbplatsen www.lufttathet.se .

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare